Офіс протидії рейдерству створений за підтримки міжнародних донорів
для оперативного розгляду скарг на порушення у сфері державної реєстрації.
Про нас
Ольга Оніщук
заступниця Міністра юстиції України з питань державної реєстрації
Офіс протидії рейдерству стоїть на варті прав та інтересів законних власників
Як подати скаргу?
В яких випадках можна подати скаргу?
У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно можна подати скаргу на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір).

У сфері державної реєстрації бізнесу можна подати скаргу на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду).

Також можна подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
За яких обставин у розгляді скарги може бути відмовлено?
Скарги не розглядаються, якщо

  • скарга стосується рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора, що мали місце до 1 січня 2016 року,

  • скарга подана особою, яка не має на це повноважень,

  • закінчився термін подачі скарги,

  • є судове рішення або триває судове провадження у зв'язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав,

  • якщо Офіс вже розглядає скаргу або є рішення міністерства юстиції з того самого питання.

Хто може подати скаргу?
Скаргу може подати особа, яка вважає, що її права порушено.
В які терміни можна подати скаргу?
Ви можете оскаржити рішення, дії або бездіяльність

  • державного реєстратора - протягом 60 календарних днів

  • територіального органу Міністерства юстиції - протягом 15 календарних днів

Час рахується з моменту прийняття рішення або з дня, коли дізналися чи могли дізнатися про порушення своїх прав дією чи бездіяльністю.

Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Мін'юстом або його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою — дата отримання відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

У разі якщо останній день строку для подання скарг припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Офіс не розглядає скарги на рішення, прийняті державними реєстраторами до 1 січня 2016 року.
Як оскаржити рішення, дії, бездіяльність державного реєстратора, що мали місце до 1 січня 2016 року?
Такі рішення підлягають судовому оскарженню.